25 maja 2016

Regulamin

Szanowni Państwo,

1. Platforma sprzedażowa Easy Office/Biuroto.my – dalej zwana platformą – strony WWW, które za pośrednictwem sieci Internet umożliwiają przeglądanie danych , składanie zamówień na produkty będące przedstawione w systemie. Operatorem platformy jest Easy Office Jacek Holicz. Dane oraz informacje przedstawione na platformie są własnością operatora i bez jego zgody użycie ich jest zabronione.

2. Informacje znajdujące się na platformie Easy Office/Biuroto.my nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach platformy, składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach przedstawionych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

3. Towary nabyte przez Klienta nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

4. Wysyłki towaru: W przypadku dokonania zakupów powyżej indywidualnego minimum logistycznego – koszt wysyłki pokrywany jest przez Easy Office Nie dotyczy to produktów gabarytowych m.in. tablic sucho- ścieralny, tablic korkowych, szaf biurowych itd. W sytuacji wysyłki towarów gabarytowych Klient informowany jest indywidualnie o kosztach wysyłki. Towar, który Klient dostarcza do Easy Office z tytułu gwarancji, rękojmi lub korekty wysyłany jest na koszt Klienta.

5. Zespół Easy Office dokłada wszelkie starania, by dane, opisy oraz zdjęcia umieszczone na platformie były zgodne z rzeczywistością . Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane?

Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerem.

Realizacja zamówień wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

W jaki sposób chronione są informacje?

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez nas z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Żadne zgromadzone dane o użytkownikach nie są ujawniane osobom trzecim.

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny)